Datum konání

31. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů; Požadavky Krajského úřadu; (pouze ORP)

Sankce – NE