Datum konání

31. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), §13 odst., 47 odst. 5 a 6; Směrnice Ministerstva zemědělství č. j. 46156/2017 – MZE-16221

Sankce – NE