Datum konání

15. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích; směrnice MZE č.j. 26191/2016-MZE-16221

Sankce – NE