Datum konání

31. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Kooperativa nebo Česká pojišťovna

Sankce – ANO (10 % dlužné částky za každý započatý měsíc)