Datum konání

31. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), §10 odst. 1

Sankce – ANO (až 50 000 Kč)