Datum konání

15. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel; § 32a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 2 a § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a části druhé, hlavy třetí, § 41 odst. 3 a části třetí zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Sankce – NE