Datum konání

31. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu; Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Sankce – ANO (0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně, min. 500 Kč)