Datum konání

25. 1. 2023    
Celý den

Typ události

Právní předpis (v platném znění) / požadavek / oprávnění – Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 76; Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Sankce – ANO (pokuta podle § 247 a § 247a DŘ až do výše 500 000 Kč)