Typologie dlužníků a jak s nimi jednat

Ve videu popíšeme čtyři základní typy dlužníků podle jejich ochoty splácet své dluhy a finanční situace a doporučíme, jak se k jednotlivým typům chovat. Všechny čtyři jsme pro lepší pochopení přejmenovali:

Pan Zapomněl

  • dostatečná ochota
  • možnosti příznivé

Pan Nešťastný

  • ochota dostatečná
  • finanční situace mizerná

Pan Odepsaný

  • nedostatečná ochota
  • nepříznivá finanční situace

Pan Lumpovič

  • neochota platit
  • finanční situace příznivá